BLS Fastigheter

Kamerala 1

Obebyggd fastighet om ca 0,31 ha i Köpingebro, Ystad. Detaljplan tillåter bostäder.