BLS Fastigheter

Stora Beddinge 14:89

Obebyggd fastighet om 740 m2 i Beddingestrand, Trelleborg. Detaljplan tillåter enfamiljsbostad.